Entradas

Proxecto TELEXORNAL de 2º ESO Curso 2018-2019

Durante o 2º trimestre os alumnos de 2º da ESO realizaron, de novo este ano, o proxecto "TELEXORNAL" na materia de Lingua Galega. Realizaron unha serie de actividades, reflectidas nun CANVAS, para a consecución do produto final, consistente na grabación dun telexornal onde se tiña que relatar dúas noticias de actualidade, varias de deportes, unha reportaxe do Camiño de Santiago, o Tempo e algún anuncio de TV. Todas estas noticias foros redactadas polos alumnos, empregando para iso o vocabulario a ortografía e gramática estudada en clase así como os diferentes tipos de textos empregrados para cada caso.
Todas as tarefas que realizaron ata a gravación do noticieiro foron realizadas en traballo cooperativo e en grupos de 8 ou 9 alumnos: Organigrama para distribuír as diferentes funcións e organizar os tempos para cada tarefa. Guións para cada tipo de noticia. Investigación sobre o vocabulario necesario para a realización do guión e a elaboración das diferentes actividades do li…

Ledicia Costas

Día das letras Galegas 2019

Héctor Cajaraville

Desmontando os Prexuizos e as Mentiras contra a Lingua Galega

Charla María Reimódez

A Arte da Palabra Na Cultura Hip-Hop