Obxectivos do Departamento


Administración
Amplia-lo uso do galego nas comunicacións escritas: anuncios, notificacións, comunicados, correspondencia con diversas entidades (ANPA, Concello, empresas...)
Galeguiza-la rotulación do centro.
Pastoral
 • Promove-las celebracións e eucaristías en galego.
 • Face-la oración da mañá en galego.
 • Entrar na rede Remol, servicio litúrxico con materiais para as celebracións, peticións, oracións,... para secundaria.
 • Adquisición de materiais para o departamento: biblias, dicionarios, lecturas...
 • Ofrecemento humano por parte do EDL para a tradución, asesoramento de materiais para o departamento
Profesorado
 • Clarificación das normas lingüísticas ó grupo de mestres que imparten a materia de lingua ou fan uso do idioma no seu currículo.
 • Fomenta-lo uso da lingua galega nas entrevistas cos pais por parte dos titores ou profesores.
 • Asesoramento lingüístico ós membros da comunidade.
 • Galeguización dos documentos que empregamos para a comunicación coas familias.
Alumnado
 • Fomentar actitudes lingüísticas positivas cara ó feito cultural galego: lingua, costumes, festas e celebracións tradicionais...
 • Recollida de traballos elaborados por eles para a súa posterior publicación na revista do colexio e exposición dos mesmos.
 • Traballar con eles nas diversas campañas de promoción do idioma como concursos...
 • Conseguir un grao de aceptación tal que a comunicación en galego non cause estrañeza, especialmente en infantil e primeiro ciclo de primaria.
 • Desperta-lo gusto pola lectura de textos literarios en galego.
 • Elaborar unha lista de actividades para promove-lo emprego do galego no centro.