FAMILIAS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1º ESO

CARNEIRO
OVELLA
CORDEIRO


GALO

GALIÑA

PITO

CHIVO, CASTRÓN, CABRÓN

CABUXA E CABRITO

CAN

CADELA

CADELO/A

PORCO, COCHO, RANCHO, MARRÁN...

PORCA, MARRÁ


PORQUIÑO, LEITÓN

MICO, MICHO

MICA

MIQUIÑO, MICHIÑO

ROLADA DE MICHOS


BOI

TOURO

VACA

TENREIRO/A , BECERRO/A, PUCHO, XATO

CABALO

EGUA E POLDRO

COELLO/A E CAZAPOS